Hvordan og hvornår betaler jeg huslejen?

Leje betales via Betalingsservice (PBS). Lejen betales kvartalsvis den 1. i hvert kvartal. Indbetales lejen ikke rettidigt fremsendes rykker med pålagt rykkergebyr.